runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Príspevok na SZOŠ

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 28.10.2022 12:28:39
  • Kategória: Zväz

Vážení O-priatelia, 

chceli by sme Vás touto formou požiadať o dobrovoľný príspevok pre SZOŠ. Finančné prostriedky pridelené štátom sú účelovo viazané a suma, ktorá je pridelená na fungovanie sekretariátu, trénerov a dalších zložiek nepostačuje na ich pokrytie. Bez sekretariátu by sme nespĺňali podmienky pre uznané športy a nemohli by sme sa následne uchádzať o štátny príspevok. Budeme vdační za akúkoľvek sumu, ktorou budete ochotní prispieť, aby sa náš krásny šport zachoval v štruktúrach a následne mal možnosť sa rozvíjať. Príspevok je možné poslať na účet v Tatrabanke:

SK81 1100 0000 0026 2183 8139

Všetky príspevky budú na stránke zverejňované a bude aj zverejnené na aký účel sa použili. My všetci sme SZOŠ...

 

Zoznam Prispievateľov:

     

19.02.2021

Mižúr Ján                                      

100,00 EUR

Zoznam prispievateľov v roku 2020:

     

10.01.2020

Mižúr Ján                                      

100,00 EUR

Zoznam prispievateľov v roku 2019:

Dátum Meno Suma
02.01.2019 Patráš Andrej 1000,00 EUR
03.01.2019 Patráš Igor 100,00 EUR

04.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

11.01.2019

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

21.01.2019

23.01.2019

28.01.2018

31.01.2019

07.02.2019

11.02.2019

16.02.2019

18.02.2019

21.02.2019

19.03.2019

22.03.2019

03.12.2019

Szabó Rastislav

Bukovácová Alena

Oľhava Rastislav

Ondrejková Soňa

Mižúr Ján

Furucz Ján

Klub OB Kysak

Klub OB Sokol Pezinok

Baľová Katarína

Klub orientačných športov Ružomberok

Papugová Katarína

ŠK VAZKA Bratislava

Hana Šmelíková

Klub orientačného behu ATU Košice

KOBRA Bratislava

Jonáš Radoslav

Roháč Zdenko

Hraboš Matej

Hrabošová Magdaléna

Jozef Pollák

Vachová Veronika

Brém Knorová Martina

Monarex

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

30,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

25,00 EUR

50,00 EUR

20,00 EUR

400,00 EUR

50,00 EUR

300,00 EUR

1000,00 EUR

100,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

25,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

Predsedníctvo SZOŠ ďakuje všetkým členom, ktorí poslali dobrovoľný finančný príspevok na činnosť SZOŠ.  Tieto prostriedky boli použité na prenájmy kancelárie, nákup medailí, spracovanie nových máp atď.   Podrobné členenie nájdete v časti B vlastné prostriedky v dokumente Plnenie rozpočtu SZOŠ za rok 2019.