runner cyclist skio

Príspevok na SZOŠ

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 22.01.2019 21:07:29
  • Kategória: Zväz

Vážení O-priatelia, 

chceli by sme Vás touto formou požiadať o dobrovoľný príspevok pre SZOŠ. Finančné prostriedky pridelené štátom sú účelovo viazané a suma, ktorá je pridelená na fungovanie sekretariátu, trénerov a dalších zložiek nepostačuje na ich pokrytie. Bez sekretariátu by sme nespĺňali podmienky pre uznané športy a nemohli by sme sa následne uchádzať o štátny príspevok. Budeme vdační za akúkoľvek sumu, ktorou budete ochotní prispieť, aby sa náš krásny šport zachoval v štruktúrach a následne mal možnosť sa rozvíjať. Príspevok je možné poslať na účet v Tatrabanke:

SK81 1100 0000 0026 2183 8139

Všetky príspevky budú na stránke zverejňované a bude aj zverejnené na aký účel sa použili. My všetci sme SZOŠ...

 

Zoznam Prispievateľov:

Dátum Meno Suma
02.01.2019 Patráš Andrej 1000,00 EUR
03.01.2019 Patráš Igor 100,00 EUR

04.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

11.01.2019

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

21.01.2019

Szabó Rastislav

Bukovácová Alena

Oľhava Rastislav

Ondrejková Soňa

Mižúr Ján

Furucz Ján

Klub OB Kysak

Klub OB Sokol Pezinok

Baľová Katarína

Klub orientačných športov Ružomberok

Papugová Katarína

ŠK VAZKA Bratislava

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

30,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

25,00 EUR

50,00 EUR

20,00 EUR

400,00 EUR