runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Centrá talentovanej mládeže 2020

Vypočítané pomery delenia finančných prostriedkov medzi CTM na r. 2020:
  • CTM Západ - 47,0 %
  • CTM Stred - 21,0 %
  • CTM Východ - 32,0 %

Vzhľadom k zlej pandemickej situácie s koronavírusom SarsCov-2, nebolo možné v roku 2020 uskutočniť odborný seminár k problematike mládežníckeho športu v SZOŠ.

Správa o činnosti CTM "Západ" za rok 2020

Správa o činnosti CTM "Stred" za rok 2020

Správa o činnosti CTM "Východ" za rok 2020