runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Centrá talentovanej mládeže 2019

Materiály k odbornému semináru - problematika mládežníckeho športu v SZOŠ - 30.11.2019 Banská Bystrica

Vypočítané pomery delenia finančných prostriedkov medzi CTM na r. 2020:
  • BA - 47,0 %
  • ZA - 21,0 %
  • KE - 32,0 %