runner cyclist skio

Predsedníctvo SZOŠ

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 09.02.2019 10:00:59

Zápisnica č. 01/19 z rokovania Predsedníctva SZOŠ, ktotoré sa konalo 06.02.2019.

Príloha k 1/19 - Návrh rozpočtu SZOŠ 2019.

comments powered by Disqus