AutorAutor
Borovička Milan << >> Borůvka Josef
Bortnyk Vasilij
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 30 máp
Bábä, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Fúgelka, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Grincyk, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
Hangócka, 1:4000, 2m, 2010 , (V)
HRADOVÁ, 1:7500, 5m, 2006 , (V)
HRADOVÁ OC, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Jašteričie jazero, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Jašteričie Jazero 2, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Klokoč, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
KOMÁRKA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KOMÁRKA II, 1:15000, 5m, 2013 , (O)
Kukla 2008, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ľadnica 2, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
ĽADNICA tréning, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Liečebák, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Medvedia skala, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Mútnô II, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nad jazierkami, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nitriansky hrad, 1:5000, 2.5m, 2004 , (V)
Odrobinka, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Parina, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
PRED VRCHMI, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Rybáreň, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Tréning, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Vincúrko, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Zoška, 1:10000, 2008 , (O)
Kreslil(a,i): 30 máp
Bábä, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Fúgelka, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Grincyk, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
Hangócka, 1:4000, 2m, 2010 , (V)
HRADOVÁ, 1:7500, 5m, 2006 , (V)
HRADOVÁ OC, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Jašteričie jazero, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Jašteričie Jazero 2, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Klokoč, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
KOMÁRKA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KOMÁRKA II, 1:15000, 5m, 2013 , (O)
Kukla 2008, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ľadnica 2, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
ĽADNICA tréning, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Liečebák, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Medvedia skala, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Mútnô II, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nad jazierkami, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nitriansky hrad, 1:5000, 2.5m, 2004 , (V)
Odrobinka, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Parina, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
PRED VRCHMI, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Rybáreň, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Tréning, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Vincúrko, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Zoška, 1:10000, 2008 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)