AutorAutor
Gavryliuk O << >> Gočaltovský J.
Glončák Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 15 máp
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BIEŇ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
BIEŇ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
DRIENOK, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Obec Tesáre, 1:4000, 1m, 2015 , (V)
Prepadlisko, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Revolta, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
TU Zvolen, 1:3000, 2m, 2010 , (V)
TU Zvolen 2011, 1:3000, 2m, 2011 , (V)
TU Zvolen 2012, 1:3000, 2m, 2012 , (V)
ZŠ TROJKA, 1:2000, 2007 , (V)
Kreslil(a,i): 15 máp
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BIEŇ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
BIEŇ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
DRIENOK, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Obec Tesáre, 1:4000, 1m, 2015 , (V)
Prepadlisko, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Revolta, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
TU Zvolen, 1:3000, 2m, 2010 , (V)
TU Zvolen 2011, 1:3000, 2m, 2011 , (V)
TU Zvolen 2012, 1:3000, 2m, 2012 , (V)
ZŠ TROJKA, 1:2000, 2007 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)