MapaMapa

Revolta

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 7500 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 1.22182 km2 SZOŠ 15.80.O Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Cigoš Evžen, Glončák Peter, Lenhart Zdeněk

Kreslil(a,i)
Cigoš Evžen, Glončák Peter, Lenhart Zdeněk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
1000+ 2012, Cremnychbana, Frajungy 2016, KrahuleC, Kremnica, Kremnica, Križkova, Na Revolte, Prepadlisko, Zlatý florén

Detailná mapa
Mapa

1359
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)