AutorAutor
Jurčík Peter << >> Kamenský O.
Kalibán Pavel
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Apríl, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Bôrik, 1:10000, 5m , (O)
Bôrik 2, 1:10000, 5m, 1984 , (O)
Filipov háj 2, 1:10000, 4m, 1979 , (O)
Pri salaši, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Stavná, 1:15000, 10m , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Bôrik, 1:10000, 5m , (O)
Bôrik 2, 1:10000, 5m, 1984 , (O)
Filipov háj 2, 1:10000, 4m, 1979 , (O)
Pri salaši, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)