MapaMapa

LOPENÍK

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2016 3.47898 km2 SZOŠ 16.60.O Nové Mesto nad Váhom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Cigoš Evžen, Jonáš Radoslav, Lenhart Zdeněk

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Cigoš Evžen, Jonáš Radoslav, Lenhart Zdeněk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
GRÚŇ, Grúň, Grúň v noci, LOPENÍK, LOPENÍK, Rúbaničky, U Haviernikov

Detailná mapa
Mapa

1426
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)