MapaMapa

U Haviernikov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2016 0.0145179 km2 SZOŠ 16.59.V Nové Mesto nad Váhom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Brídzik Rudolf

Kreslil(a,i)
Brídzik Rudolf


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
GRÚŇ, Grúň, Grúň v noci, LOPENÍK, LOPENÍK, LOPENÍK, Rúbaničky

Detailná mapa
1452
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)