MapaMapa

Mostík

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979 13.4466 km2 - Detva

Majiteľ
Lučenec, (Lučenec)

Mapoval(a,i)
Kamenský O., Pavlík P., Reiprich František, Szekerka Róbert

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Lom, Mapa pre orientačný beh

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
158
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)