MapaMapa

PIEŠŤANY

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.745223 km2 SZOŠ 19.62.V Piešťany

Majiteľ
ŠBR Piešťany, (ŠBR)
Kontakt
Jozef Drahovský, Sv. Štefana 4306/1 Piešťany, Tel.: +421 904 975 140, e-mail: jozef.drahovsky@seznam.cz

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Havran, Klesniny, Kúpeľný ostrov, PIEŠŤANY, Sady, Striebornica

Detailná mapa
Mapa

1668
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)