MapaMapa

Klesniny

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1993 9.84874 km2 - Topoľčany

Majiteľ
Pezinok, (PEZ)

Mapoval(a,i)
Noga Štefan

Kreslil(a,i)
Dermek Vladimír, Kundrata Ivan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čertova pec, Havran, Kúpeľný ostrov, PIEŠŤANY, PIEŠŤANY, Sady, Striebornica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
212
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)