MapaMapa

Gerulata

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2000 0.680333 km2 SZOŠ 00.20.V Bratislava

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Spišiak Marián

Kreslil(a,i)
Spišiak Marián


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Katkin sen, NUDA PLÁŽ, NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, Rusalkin sen, RUSALKIN SEN, Rusalkin sen mini, Rusovce ZŠ, Rusovský park, Rusovský park

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
652
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)