MapaMapa

Kadlubek

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1981 8.48668 km2 - Senica

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Cigoš Evžen, Piják Jaroslav

Kreslil(a,i)
Cigoš Evžen, Piják Jaroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbajky, Barbajky, Kadlubek

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
89
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)