KlubKlub
LBA - Lokomotíva Bratislava << >> Lučenec - Lučenec
Loko Rača - Lokomotíva Rača
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 14 máp
Bučina, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Castrum, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Drinky, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Gašparské, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Granada, 1:20000, 5m , (O)
Piesky, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Prepadlé-Hviezda, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Prepadlé-Kamenička, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Sakrakopec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Šenkárka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Tippo, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Vetrov plac, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Všivák, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Zbojníčka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)