KlubKlub
VZV - Slávia TU Zvolen << >> XXZ - Neznámy klub - Západ
XXX - Neznámy klub
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 4 mapy
2.10.1966 Pohár míru - memoriál inž. Košeckého, 1:25000, 1966 , (O)
Dolný vrch (Alsó-hegy), 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Smokovce, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Zlatná, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)