AutorAutor
Buchvaldek B. << >> Bukovác Pavol
Bukovác Maroš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 39 máp
CIMBAL, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Cimbálik, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Detská Lesanka, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
DOSTIHOVKA, 1:5000, 2m, 2010 , (C)
Fakulta obrázkov, 1:2000, 2.5m, 2014 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
HRUBÝ VRCH, 1:15000, 5m, 2010 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
KAČÍN - východ, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Kačín Sever, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kačín Západ, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kačínska lúka, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
Kráľova hora, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Kráľova hora 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2011 , (V)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2010 , (V)
LAMAČ - Centrum, 1:3000, 2.5m, 2017 , (V)
LAMAČ - Plánky, 1:4000, 2.5m, 2017 , (V)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
MALÉ ROVNICE, 1:4000, 2.5m, 2014 , (V)
Medzivrstvová jaskyňa, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
OVSIŠTE - HÁJE, 1:5000, 2.5m, 2010 , (V)
OVSIŠTE 2015, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Písaný kameň, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
POBALTIE, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
PRI DUBE, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Škola Bieloruská, 1:1000, 2015 , (V)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Vápenický potok, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Zákruta, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Zľavský potok, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Kreslil(a,i): 36 máp
CIMBAL, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Cimbálik, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Detská Lesanka, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
DOSTIHOVKA, 1:5000, 2m, 2010 , (C)
Fakulta obrázkov, 1:2000, 2.5m, 2014 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
HRUBÝ VRCH, 1:15000, 5m, 2010 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
KAČÍN - východ, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Kačín Sever, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kačín Západ, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kačínska lúka, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
KRÁĽOVA HORA 2015, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2010 , (V)
KRTKOVO, 1:2000, 5m, 2011 , (V)
LAMAČ - Centrum, 1:3000, 2.5m, 2017 , (V)
LAMAČ - Plánky, 1:4000, 2.5m, 2017 , (V)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
MALÉ ROVNICE, 1:4000, 2.5m, 2014 , (V)
Medzivrstvová jaskyňa, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
OVSIŠTE - HÁJE, 1:5000, 2.5m, 2010 , (V)
OVSIŠTE 2015, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Písaný kameň, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
POBALTIE, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
PRI DUBE, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Škola Bieloruská, 1:1000, 2015 , (V)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Vápenický potok, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Zákruta, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Zľavský potok, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)