AutorAutor
Balec J. << >> Baluch Emil
Balogh Richard
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Klbkovský Lúčkový Beh - Krátky a Orientačný, 1:1000, 5m, 2010 , (V)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
Objav lúku nad svojím sídliskom 2011, 1:2000, 5m, 2011 , (V)
Pri kostolíku, 1:1000, 5m, 2012 , (V)
ZŠ Odborárska, 1:1000, 2016 , (V)
Kreslil(a,i): 25 máp
Anglický dvorček, 1:2000, 5m, 2013 , (O)
Cvičná lúka, 1:2500, 5m, 2015 , (V)
Detská Iuventa, 1:650, 5m, 2014 , (V)
Detská Marianka, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Husova, 1:650, 5m, 2015 , (V)
Chemiraba, 1:2000, 2014 , (V)
Jozefkovo, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Klbkovský Lúčkový Beh - Krátky a Orientačný, 1:1000, 5m, 2010 , (V)
Križkova, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
Na Revolte, 1:1500, 5m, 2017 , (V)
Objav lúku nad svojím sídliskom 2011, 1:2000, 5m, 2011 , (V)
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
Preliezkovňa, 1:2000, 5m, 2013 , (V)
Pri kanóne ..., 1:2000, 5m, 2015 , (V)
Pri kostolíku, 1:1000, 5m, 2012 , (V)
Snežienky & Machri, 1:500, 5m, 2014 , (V)
Snežienky a Machri, 1:1000, 2018 , (V)
U svätého Jakuba, 1:1000, 2013 , (V)
U Šajdíkov, 1:1000, 2013 , (V)
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014 , (V)
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014 , (V)
Zlatý florén, 1:2000, 5m, 2015 , (V)
ZŠ Odborárska, 1:1000, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)