MapaMapa

Lyžica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1997 7.58845 km2 - Nitra

Majiteľ
ŠK Cart print Nitra, (CNR)
Kontakt
Ďurín Ján, Tlačiareň Cart print s.r.o., Hattalova 19, 949 01 Nitra, Tel.: +421 37 6519905, e-mail: jandurin@pobox.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Jonáš Radoslav, Labuda Peter, Sučík Roman

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Jonáš Radoslav, Labuda Peter, Sučík Roman


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AGROKOMPLEX, Bábä, BORINA, Brezový hájik, Hangócka, Íverčok, Klokočina, Liečebák, Mestský park, Na konci s dychom, Nitriansky hrad, Odrobinka, Pliška, Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Zobor

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
28
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)