MapaMapa

Holica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1999 1.41969 km2 SZOŠ 99.07.O Veľký Krtíš

Majiteľ
Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš, (GVK)
Kontakt
Sučík Roman, Hrabov Vŕšok, 991 42 Hrušov, Tel.: +421 907 688042, e-mail: gmkvk@bb.psg.sk

Mapoval(a,i)
Jonáš Radoslav, Labuda Peter, Lenhart Zdeněk, Mitelman Milan, Petrinec Milan, Sučík Roman

Kreslil(a,i)
Jonáš Radoslav, Labuda Peter, Petrinec Milan, Sučík Roman


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bukovina, Čerťaž

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
580
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)