MapaMapa

Lažteky III.

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1982 10.7816 km2 - Trnava

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Drinky, Driny - Jahodník, Jahodníček, Jahodník, Lažteky I., Lažteky II., Lažteky II., Lažteky III., Lažteky IV., Mokrá dolina, Veterlín, Veterlín 2, Vlčie jamy, Záruby, Záruby, ZÁRUBY - JAHODNÍK, ZÁRUBY - JAHODNÍK

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
86
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)