minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Oznámenie o zrušení akcií juniorského výberu SR v OB
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 08.04.2020 19:38:39
 • Komentáre

Na základe momentálnej situácie sa rušia plánované akcie slovenského výberu juniorov v orientačnom behu. Informácie o zrušených akciách nájdete v pláne prípravy. Juniorské majstrovstvá sveta v orientačnom behu v Turecku budú preložené na nový termín. Po jeho zverejnení následne realizačný tím juniorského výberu prepracuje a zverejní nový plán prípravy. 

Čítať ďalej

List strešnej organizácie slovenského športu SOŠV
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 01.04.2020 12:22:13
 • Komentáre

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru poslal členským subjektom SOŠV list k situácii, ktorej teraz čelí celý svet a aj športové hnutie. Znenie celého obsahu listu TU.

Čítať ďalej

WMOC 2020
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 28.03.2020 08:23:13
 • Komentáre

Organizačný výbor WMOC 2020 na základe šírenia sa pandémie koronavírusu vo svete a na základe prejednania s Úradom verejného zdravotníctva SR a ďalšími odborníkmi a tiež po dohode s IOF rozhodol o zrušení organizácie majstrovstiev sveta veteránov v Košiciach v roku 2020. Veteránsky šampionát sa v Košiciach uskutoční v niektorom z nasledujúcich rokov 2021, 2022 najneskôr 2023. Konkrétny rok je momentálne závislý od nového termínu Olympijských hier v Japonsku, kde je na rok 2021 naplánovaná tiež organizácia WMOC.

Čítať ďalej

Letná univerziáda SR 2020
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 26.03.2020 16:44:18
 • Komentáre

Slovenská asociácia univerzitného športu SAUŠ oznamuje zrušenie pôvodného termínu konania univerziády. Nový termín bude oznámený neskôr. Odkaz TU.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Oznamy IOF
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 26.03.2020 16:31:45
 • Komentáre
 • Medzinárodná federácia univerzitných športových federácii FISU oznámila zrušenie Akademických majstrovstiev sveta v orientačnom behu, ktoré sa mali konať 14. – 18. júla 2020 v Rusku. Odkaz na oznam IOF.
 • Majstrovstvá Európy v presnej orientácii ETOC 2020, ktoré sa mali konať 21. – 24. mája 2020 vo Fínsku, sa prekladajú na nový termín 14. – 18. júla 2020. Odkaz na oznam IOF.

Čítať ďalej

2% (3%) z dane prijaté v roku 2019
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 26.03.2020 16:08:30
 • Komentáre

Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, ktorí v roku 2019 poukázali svoje 2 % (3%) z dane za rok 2018 pre toto záujmové združenie. Celkom to bolo 3209,23 €.  Ďakujeme.
Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2018 boli použité:
- na výchovu mládeže a tvorbu školských máp
- na prípravu talentovaných jednotlivcov v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu činnosti oblastí
- na podporu organizovania súťaží
Ako postupovať pri poukázaní 2 % (3 %) z dane za rok 2019 nájdete v sekcii 2 % (3 %) z daní...

Čítať ďalej

Oznam o zrušení pretekov
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 20.03.2020 16:11:37
 • Komentáre

Oznam o zrušení pretekov

Vzhľadom na situáciu s vývinom Corona vírusu na Slovensku a v Európe, nie je reálne, aby v krátkej dobe prišlo k radikálnemu zlepšeniu zdravotných podmienok obyvateľstva, a tým aj k opätovnému povoleniu športových podujatí.

Preto predsedníctvo SZOŠ na základe odporúčania sekcie OB ruší všetky preteky OB na oblastnej aj celoštátnej úrovni, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríl 2020.

Na základe rozhodnutia krízového štábu, resp. Vlády SR, ktorá s určitosťou zaujme stanovisko k ďalšiemu riešeniu krízy s Corona vírusom, Predsedníctvo SZOŠ na základe ďalšieho odporúčania sekcie OB v priebehu apríla zaujme ďalšie stanovisko ku konaniu športových súťaží v OB na Slovensku v mesiaci máj, resp. jún 2020.

K prípadným presunom termínov zaujme sekcia OB stanovisko začiatkom apríla 2020 na základe komunikácie s dotknutými klubmi vo veci prípadného presunu termínu ich podujatí na celoštátnej úrovni na leto resp. jeseň 2020.

Milan Petrinec - člen predsedníctva SZOŠ a predseda sekcie OB

Čítať ďalej

Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť.
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 19.03.2020 11:43:15
 • Komentáre

V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, bolo vypracované MŠVVaŠ SR „Odporúčanie ohľadom športovej činnosti“. Tento dokument bol vypracovaný v úzkej súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej

reprezentácie.

Čítať ďalej