runner cyclist skio

Novinky

Finálny kalendár pretekov v OB na rok 2019
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 10.12.2018 13:23:00
 • Komentáre

Sekcia OB SZOŠ zverejňuje finálny kalendár pretekov v orientačnom behu na rok 2019. PDF

Čítať ďalej

Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018
 • Vytvoril: VBA
 • Dátum: 08.12.2018 22:47:20
 • Komentáre
Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018 (Bratislava, 9.12.2018): ŠTARTOVKA

Čítať ďalej

Vznik strešnej organizácie slovenského športového hnutia
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 07.12.2018 21:14:46
 • Komentáre

Slovenský olympijský výbor (SOV) sa transformoval na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia. Piatkové 55. valné zhromaždenie v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne - Čilistove schválilo návrh Stanov SOV vrátane zmeny názvu organizácie na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Slovenský zväz orientačných športov je súčasťou tejto strešnej organizácie. Bližšie informácie nájdete na stránkach SOV.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018
 • Vytvoril: VBA
 • Dátum: 06.12.2018 09:26:15
 • Komentáre
Mikulášske preteky 12.kolo Sanasport cup 2018 (Bratislava, 9.12.2018): POKYNY

Čítať ďalej

Volby do orgánov SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 02.12.2018 14:58:58
 • Komentáre

Na volebnej Konferencii SZOŠ, ktorá sa konala v nedeľu 02. 12. 2018 boli zvolení títo členovia orgánov SZOŠ:

 • predseda SZOŠ                                

Andrej Patráš,

 • podpredseda SZOŠ                

Ján Mižúr,

 • členovia Predsedníctva SZOŠ          

Martin Václavík,       

Milan Petrinec,          

Radoslav Jonáš,

 • predseda Revíznej komisie SZOŠ

Juraj Nemec,

 • predseda Disciplinárnej komisie SZOŠ

Dušan Hrnčiar,

 • podpredseda Disciplinárnej komisie SZOŠ

Erika Nemcová,

 • člen Disciplinárnej komisie SZOŠ

Katarína Schenková,

 • predseda Komisie rozhodcov SZOŠ

Martin Václavík,

 • podpredseda Komisie rozhodcov SZOŠ

Radoslav Jonáš,

 • člen Komisie rozhodcov SZOŠ

Marian Kazík,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej boli zvolení predsedovia jednotlivých sekcii:

 • predseda sekcie orientačného behu SZOŠ   

Milan Petrinec,

 

 • predseda sekcie lyžiarskeho orientačného behu SZOŠ

Valér Franko,

 • predseda sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ          

Katarína Papugová,

 • predseda sekcie presnej orientácie SZOŠ                

Ján Furucz.

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej

Volebná Konferencia SZOŠ 2018
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 01.12.2018 14:16:22
 • Komentáre

Konferencia SZOŠ 2018
Dňa 02. 12. 2018 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, uskutoční so začiatkom o 09:30  volebná Konferencia SZOŠ

Pozvánka,  Prehľad počtu Delegátov aktualizovaný  30.10. 2018.
Konferencii predchádzajú tieto akcie:
sobota 01. 12. 2018
14,00 - 17,00 – odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ
17,00 - 18, 00 - večera 
18,00 - 22,00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO SZOŠ.

Tlačivo nahlásenia delegáta Konferencie SZOŠ,

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ,

Zápisnica z Konferencie SZOŠ 2018,

Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2018.

Materiály ku konferencii:

Výročná správa o činnosti SZOŠ za rok 2018,

Správa o činnosti sekcie OB SZOŠ za rok 2018,

Správa o činnosti sekcie PO SZOŠ 2018,

Správa o činnosti sekcie OC SZOŠ 2018,

Správa o činnosti sekcie LOB SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Komisie rozhodcov SZOŠ 2018,

Sprava o činnosti Mapovej komisie  SZOŠ 2018,

Sprava o činnosti Marketingovej komisie  SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Komisie mládeže SZOŠ 2018,

Správa Revíznej komisie SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SZOŠ za rok 2018,

Hospodárenie SZOŠ k 31.10.2018,

Kalendár pretekov OB na rok 2019,

Výsledky dlhodobej súťaže, Slovenský rebríček družstiev v OB 2018,

Výsledky dlhodobej súťaže, Pohár predsedu SZOŠ 2018,

Materiály na odborný seminár k problematike mládežníckeho športu v SZOŠ,

Materiály na odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, PO, SZOŠ.

Čítať ďalej

Sústredenie výberov v Banskej Bystrici
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 30.11.2018 00:16:46
 • Komentáre

Minulý týždeň sa v Banskej Bystrici, od štvrtka do nedele, uskutočnilo sústredenie výberov Slovenska v orientačných športoch. Program sústredenia obsahoval 6 tréningov. Na úvod, sme vo štvrtok večer po príhode všetkých účastníkov, absolvovali ľahký polhodinový výklus, na zoznámenie sa s okolím, a ukázaním si bezpečnej trasy od ubytovania k lesu, v ktorom nás čakali v ďalších dňoch mapové trénigy. Po večery ešte nasledovala krátka porada k nasledúcemu dňu.

Čítať ďalej