AutorAutor
Piják Vladislav << >> Pilka Matej
Pilát Miroslav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Barbakan, 1:4000, 5m, 2013 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
Fončorda, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Hliníková kalvária, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Leninov park, 1:2000, 2016 , (V)
Richnava, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
ZŠ Uhlisko, 1:1000, 2013 , (V)
Kreslil(a,i): 8 máp
Barbakan, 1:4000, 5m, 2013 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
Fončorda, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Hliníková kalvária, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Leninov park, 1:2000, 2016 , (V)
Richnava, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
ZŠ Uhlisko, 1:1000, 2013 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)