MapaMapa

Teplice park

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 7500 O - Mapa pre orientačný beh 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 0.748401 km2 SZOŠ 17.37.O Turčianske Teplice

Majiteľ
Slovenský zväz rádiového orientačného behu, (SZROB)
Kontakt
Jozef Šimeček, Murgašova 12, 03 601 Martin, Tel.: +421 907 851 838, e-mail: jozef.simecek@jfmed.uniba.sk

Mapoval(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej

Kreslil(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, Barónov hrob, BARÓNOV HROB, BORINY, Čremošné, DRIENOK, DRIENOK, DRIENOK 2010, Dubové, Kurací vŕštek, Močidlová sviňa, Mošovce, 9.10.2009, NEDOZORSKA DOLINA I, NEDOZORSKÁ DOLINA II, RAKŠA, RAKŠA, RAKŠA 2010, Turčianske Teplice

Detailná mapa
Mapa

1492
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)