MapaMapa

Čremošné

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 1.12215 km2 SZOŠ 17.38.V Turčianske Teplice

Majiteľ
Slovenský zväz rádiového orientačného behu, (SZROB)
Kontakt
Jozef Šimeček, Murgašova 12, 03 601 Martin, Tel.: +421 907 851 838, e-mail: jozef.simecek@jfmed.uniba.sk

Mapoval(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej

Kreslil(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BARÓNOV HROB, DRIENOK, DRIENOK, DRIENOK 2010, Dubové, Močidlová sviňa, Mošovce, 9.10.2009, NEDOZORSKA DOLINA I, NEDOZORSKÁ DOLINA II, RAKŠA, RAKŠA, RAKŠA 2010, Rovná hora, Teplice park, Turčianske Teplice

Detailná mapa
Mapa

1493
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)