MapaMapa

Kostra

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 2.03008 km2 92 09 01 M Zvolen

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Jonáš Radoslav, Šuráň René

Kreslil(a,i)
Jonáš Radoslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bakova jama, Bakova jama, Bakova jama II, BIEŇ, BIEŇ 2010, BIEŇ 2011, Čertica, Čertica, Daniel, Detvan I, Detvan II, DETVAN III, Detvan IV, Domino, DOMINOL, DominoL1, Fontána, KOSTRA 2009, KOVÁČOVÁ 2010, Laura, Mapa pre orientačné preteky: Jelení paroh, MARÍNA, Okolo Bieňa, Sedmička, Sliač kúpele, TU Zvolen, TU Zvolen 2011, TU Zvolen 2012, Warm up, Západ, ZŠ TROJKA

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
529
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)