MapaMapa

Ludáň

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 7.8333 km2 - Žiar nad Hronom

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Brutovský Dušan, Navrátil Václav, Poštulka st. Karel

Kreslil(a,i)
Brutovský Dušan, Navrátil Václav, Poštulka st. Karel


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
KOPERNICA 2009, KOPERNICA 2011, Kypec, Náročná, Náročná, NÁROČNÁ 2012, Rana

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
533
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)