MapaMapa

Počúvadlo

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1980 10.8836 km2 - Banská Štiavnica

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Mandák Peter, Petrinec Milan, Žilinčík Slavko

Kreslil(a,i)
Mandák Peter, Petrinec Milan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Banská Štiavnica, Piarg, Pukanec - Breziny, Richnava, Tajchy

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
96
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)