runner
  • banner4
  • banner1
  • banner2
  • banner3

Novinky

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 25.09.2015 13:35:33
  • Komentáre

Výzva na usporiadanie pretekov v orientačnom behu v r. 2016 a 2017.

Sekcia OB vyzýva kluby a oddiely registrované v SZOŠ na predkladanie prihlášok na usporiadanie týchto podujatí celoslovenského významu v roku 2016 a 2017:

Majstrovstvá SR v šprinte - termín apríl až jún
Majstrovstvá SR šprintové štafety - termín apríl až jún
Majstrovstvá SR a MR na strednej trati - usporiadanie v r. 2016 pridelené HBB (25.6.2016)
Majstrovstvá SR a MR štafiet - usporiadanie v r. 2016 pridelené HBB (26.6.2016)
Majstrovstvá SR na dlhej trati - termín september, október
Majstrovstvá SR v NOB - termín september, október

Preteky slovenského rebríčka s pridelením najvyššieho možného koeficientu, a to:
- na strednej trati
- na dlhej trati
- v šprinte
Veľká cena Slovenska v OB  - letné 3 až 5- etapové preteky

Termín predkladania ponúk pre preteky v roku 2016 je 31. októbra 2015.
Termín predkladania ponúk pre preteky v roku 2017 je 31. januára 2016.

Návrhy posielajte na adresu predsedu sekcie OB:    petrinec@tatraprojekt.com
                                                            a v kópii na:    slovakia@orienteering.sk

Dosiaľ prihlásené kluby na organizáciu slovenského rebríčka:
10.septembra 2016 SRJ na dlhej trati spoločný aj ako rebríček *B* Morava, Nová Bošáca
11.septembra 2016 SRJ na strednej trati spoločný aj ako rebríček *B* Morava, Nová Bošáca
   Usporiadateľ - ŠK Sandberg

Poznámka:

Spoločné majstrovstvá SR a MR na strednej trati a štafiet je iba v roku 2016!

Upozornenie!
V zmysle uznesenia predsedníctva SZOŠ v prípade, že do stanoveného dátumu sa na niektoré súťaže nikto neprihlási, nemusí byť už vyhlásené 2. doplňujúce kolo na prihlášky a neobsadené majstrovské preteky sa v roku 2016 neuskutočnia! Nemajstrovské preteky najvyššieho rankingového koeficientu by sa doplnili pretekmi v zahraničí, v prípade nedostatku domácich súťaží.
Sekcia OB si vyhradzuje právo rozhodnúť o výbere záujemcu o usporiadanie majstrovských súťaží v prípade, že sa na usporiadanie príslušnej súťaže prihlásia viacerí záujemcovia. Zároveň sekcia OB upozorňuje, že v roku 2016 sa zaradia preteky v zahraničí iba výnimočne, pri nedostatku domácich súťaží, za predpokladu, že budú spĺňať kvalitatívne parametre a prijateľnú dopravnú vzdialenosť z celého územia Slovenska.

Milan Petrinec, predseda sekcie OB

Čítať ďalej