runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Novinky

Výklad mapovej normy - Šamorín krátka trať
 • Vytvoril: Rado Jonáš
 • Dátum: 17.06.2018 23:25:19
 • Komentáre

Dnes sme na pretekoch v Šamoríne riešili otázku, čí je zakázané bežať cez pole. Ako k tomu teda pristúpiť? Prvá veľmi dôležitá vec je podľa akej normy je nakreslená mapa.

1. Mapa je nakreslená v norme ISSOM 2007  - číže norma pre mapy pre šprint (mierka 1:4000 alebo 1:5000)

Toto hovorí norma:

Značka 415 (žltá s čiernymi bodkami, číže pole)

AJ: 415 cultivated land (seasonally out of bounds) 

Cultivated land which is seasonally out-of-bounds due to growing crops may be shown with a black dot screen.

SJ: 415 obrábaná plocha (sezónne neprístupná)

obrábaná plocha, ktorá je sezónne neprístupná z dôvodu pestovania plodín môže byt znázornená čiernym bodkovaným rastrom.

 

Norma teda výslovné nezakazuje vstúpiť na takýto pozemok ako je to napr. pri olivovozelenej (súkromný pozemok). Ja si uvedené interpretujem tak, že keď na poli rastie nejaká plodina, tak je tam v čaše jej rastu zakázaný vstup. Ak tam nerastie plodina, tak tam je vstup povolený. Dnes sa takýto prípad vyskytol, na mape bola značka pola (415), ale v realite tam bola burina, takže si myslím, že v tomto prípade bolo možné isť cez toto pole s burinou a bola to naozaj skratka, cca 15 sekúnd.

Tu je link na mapovú normu ISSOM 2007

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/International-Specification-for-Sprint-Orienteering-Maps-2007_corrected-201211.pdf
 

2. Iná je situácia, ak je mapa nakreslená v norme ISOM 2017 - číže norma pre klasické orienťácke lesné mapy (mierka 1:10000 alebo 15000)

Toto hovorí norma:

Značka 415 (žltá s čiernymi bodkami, číže pole)

AJ: 415 cultivated land  
Cultivated land, normally used for growing crops. Runnability may vary according to the type of crops grown and the time of year. For agroforestry, symbol 405 (forest) or 402 (open land with scattered trees)may be used instead of yellow. Since the runnability may vary, such areas should be avoided when setting courses. The symbol is combined with symbol 709 (out of bounds area) to show cultivated land that shall not be entered
SJ:  415 obrábaná plocha

Obrábaná plocha, normálne používaná pre pestovanie plodín. Priebežnosť môže kolísať podľa typu plodiny a podľa ročného obdobia. Pre rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde sa môže použiť namiesto žltej značka 405 (les) alebo 402 (otvorená plocha s roztrúsenými stromami).  Pretože priebežnosť môže kolísať, tieto plochy by sa mali vynechať z trati pri ich stavbe. Tento symbol sa môže kombinovať so symbolom 709 (neprístupná plocha) na vyznačenie zákazu vstupu.
Situácia je teda iná, na takýchto mapách a priori nie je vstup na pole zakázaný, ale staviteľ by tade nemal viest trate, a ak ich už vedie, tak by mal polia zakázať. Ak ich nezakáže, smelo môžte bežať cez jačmeň, kukuricu aj slnečnicu!

Tu je link na mapovú normu ISOM 2017.
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2017/04/ISOM2017_20May2017.pdf
Je to poučenie pre nás ako pretekárov alebo aj organizátorov.
 

Rado

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint
 • Vytvoril: BBA
 • Dátum: 11.06.2018 17:46:44
 • Komentáre
Majstrovstvá Slovenska v OB - šprint (Šamorín, 16.6.2018): POKYNY

Čítať ďalej