runner

Novinky

 • Vytvoril: Milan Mazúr
 • Dátum: 01.10.2014 16:51:44
 • Komentáre

Školské športové súťaže v orientačnom behu- technické ustanovenia pre školský rok 2014/2015. Odkaz


Čítať ďalej

 • Vytvoril: M. Mazúr
 • Dátum: 30.09.2014 20:24:42
 • Komentáre

Informácia o pripravovaných Majstrovstvách SR v nočnom OB 2014

Usporiadateľ TJ Slávia  Ekonóm Banská Bystrica oznamuje, že propozície na MSR v nočnom OB  budú zverejnené v neskoršom období. V súčasnej dobe sa  vedú rokovania s užívateľmi pozemkov náhradného priestoru pretekov. Termín pretekov je 8. 11. 2014 sobota. Predpokladaný čas prezentácie od 16:00 hod.

V tomto dátume sa bude konať v popoludňajších hodinách aj tradičná VEĽKÁ CENA TIKO ŠPORTU 2014 na Sliači, ktorého súčasťou bude aj KVALIFIKÁCIA na MŠM ISF v orientačnom behu pre rok 2015.

V nedeľu  9.11. 2014 bude v Kováčovej pokračovať II etapa VEĽKEJ CENY TIKO ŠPORTU 2014. 


Čítať ďalej

 • Vytvoril: Predseda sekcie OB M. Petrinec
 • Dátum: 30.09.2014 19:07:18
 • Komentáre

Sekcia OB  vydáva stanovisko k Majstrovstvám Slovenska 2014 v šprintových štafetách.

Na Majstrovstvách Slovenska 2014 v šprintových štafetách nebudú povolené žiadne mimoriadne hosťovania. Kombinácia jedna žena, jeden muž, umožňuje maximálne optimalizovať počet nominovaných štafiet v oddieloch tak, ako im to členská základňa umožňuje.

Čítať ďalej

 • Vytvoril: Milan Mazúr
 • Dátum: 25.09.2014 13:48:13
 • Komentáre

NAJBLIŽŠIA KONFERENCIA SZOŠ BUDE VOLEBNÁ,
uskutoční sa 23. 11. 2014 vo Zvolene

Predsedníctvo SZOŠ vyzýva všetkých zástupcov klubov, aby na najbližšiu konferenciu SZOŠ, ktorá bude volebná, navrhli ochotných a šikovných dobrovoľníkov do orgánov zväzu, ktorí by v nadchádzajúcom funkčnom období mohli svojou prácou priniesť celému hnutiu úžitok.

Mená všetkých kandidátov, ktorí so svojou kandidatúrou súhlasia, zasielajte spolu s funkciou na ktorú bude kandidovať, na sekretariát SZOŠ.

Čítať ďalej

 • Vytvoril: Milan Mazúr
 • Dátum: 11.09.2014 22:38:52
 • Komentáre

V roku 2015 roku bude Slovenská asociácia športu na školách s podporou MŠVVaŠ SR vysielať najlepší školský i národný kolektív na Medzinárodné majstrovstvá ISF v orientačnom behu ktoré sa uskutočnia 18. - 24. 4. 2015  v Kemer / Antalia Turecko ISF buletin 2014 . Kvalifikácia na toto podujatie sa uskutoční 8.11. 2014 vo Zvolene. Okrem včas zaslaných prihlášok (do 15.10 2014) musia účastníci zobrať na vedomie, že nie všetky náklady spojené s účasťou na kvalifikačných turnajoch budú mať preplatené. Tieto náklady sa preplatia po skončení len školám umiestneným do tretieho miesta. 

Podmienky a pravidlá kvalifikácií a výjazdov do zahraničia na súťaže ISF upresňuje organizačný poriadok SAŠŠ pre MŠM ISF, ktorý bol schválený 6. 9. 2014. 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach http://www.sass.sk/ v sekcii medzinárodné súťaže -  kvalifikačné turnaje

V najbližšej dobe budú zverejnené propozície ku kvalifikácii na MŠM ISF.


Čítať ďalej