runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Dokumenty

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 29.10.2017 21:12:23
  • Kategória: Zväz

 

Spoločné dokumenty (OB, LOB, OC)

STANOVY SZOŠ platné od 6.5.2017 (PDF)

OSVEDČENIE o uznaní SZOŠ za národný športový zväz (PDF)

Prestupový poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Registračný poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Disciplinárny poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)

Smernica pre hospodárenie SZOŠ od 23. 9. 2017 (PDF)

 

Sekcia OB

Pravidlá aktualizované k 1.2. 2016 (.PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.2. 2016 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2017 (PDF)

 

Sekcia LOB

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.1. 2017 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2017(.PDF)

 

Sekcia OC

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy (.PDF)

 

Sekcia PO (Presná orientácia)

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy (.PDF)

 

Príručky a metodické dokumenty

Metodika práce s talentovanou mládežou (PDF)

Smernica - Kritériá na identifikáciu športových talentov v SZOŠ (PDF)

Príručka pre používanie raziaceho systému Sport Ident (.PDF)
Aby sme si rozumeli s kartografom, so staviteľom tratí, s trénerom ... (.PDF)