runner

Dokumenty

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 26.01.2017 20:39:02
  • Kategória: Zväz

 

Spoločné dokumenty (OB, LOB, OC)

STANOVY SZOŠ platné od 11.6.2016 (PDF)

OSVEDČENIE o uznaní SZOŠ za národný športový zväz (PDF)

Prestupový poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Registračný poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Disciplinárny poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)

Smernica pre hospodárenie SZOŠ (.PDF)

 

Sekcia OB

Pravidlá aktualizované k 1.2. 2016 (.PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.2. 2016 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2017 (PDF)

 

 

Sekcia LOB

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.1. 2017 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2017(.PDF)

 

Sekcia OC

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy (.PDF)

 

 

Sekcia PO (Presná orientácia)

Pravidlá (.PDF)
Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy (.PDF)

 

 

Príručky a metodické dokumenty

Príručka pre používanie raziaceho systému Sport Ident (.PDF)
Aby sme si rozumeli s kartografom, so staviteľom tratí, s trénerom ... (.PDF)