runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Reprezentačný výber SR dospelých v OB

  • Vytvoril: jozef.wallner
  • Dátum: 22.06.2018 15:57:34
  • Kategória: Zväz

Reprezentačný výber dospelých v OB (RV)

Realizačný tím (RT):

  • zodpovední za reprezentačný výber (RV) dospelí - Jozef Wallner, Jozef Pollák, technická výpomoc na niektorých akciách RV/2018 - Ondrej Piják

Zloženie RV dospelých pre rok 2018:

W: Barbora Pijáková (Sokol Pezinok), Kristína Krajčíková (ATU Košice), Lucia Kovalančíková (H2O Banská Bystrica), Andrea Papugová (ATU Košice), Antónia Šofranková (ATU Košice), Katarína Lamiová (ATU Košice), kat. "sledovaní" - pretekárky W-20 a pretekárky kat. W21-E,

M: Michal Krajčík (ATU Košice),Tomáš Mušinský (ATU Košice), Pavol Bukovac (Farmaceut Bratislava), Ondrej Piják (Kobra Bratislava), Martin Šmelík (ATU Košice), Peter Mižúr (Farmaceut Bratislava), Martin Jonáš (Kobra Bratislava), kat. "sledovaní" - pretekári M-20 a pretekári kat. M21-E,

Plán tréningových akcií/zrazov reprezentačného výberu Slovenskej republiky v orientačnom behu na rok 2018:

Dátum Akcia Miesto Účasť
9. - 11. 2. úvodný zraz SR/Vysoké Tatry, Štrbské Pleso M, W 
január-jún testovanie Bratislava, Košice (alt. atl.preteky) M, W (3 000 m)
23.-25. 3. mapový zraz SR,  M, W
21.-22.4. sledované/nominačné preteky**,  ČR/Žlutava (výsledky), SR/Lopeník (výsledky) M, W

23.-26.6.*

mapový zraz SR alebo ČR

M, W

júl 2018*

mapový zraz  SR alebo ČR

M, W 

* - informácie budú zaslané e-mailom

** - GPS tracking - postupy pretekárov, middle 21.4.: Muži - GPS, W - bez SVK účasti , long 22.4.: M - GPS, W-bez SVK účasti 

 

Zoznam sledovaných pretekov 2018:

ČR/Luhačovice                                 21.-22.4., spolu s repr. ČR, nominačné preteky (dôležité pre ME)

M SR Middle                                     3.6., Kysak/SR, 

M SR šprint                                       16. 6., Šamorín/SR , (nominačné preteky pre šprint MS)

M SR long                                         ?-termín zatiaľ neurčený 

 

Zoznam odporúčaných pretekov v roku 2018 (nemajú charakter nominačných pretekov):

CESOM 2018, 7.-8. 4., Tomky/SR, 

Postás Kupa, 14.-15. 4. 2018, Szabadszállás, Maďarsko,

inov 8cup, 5.-6.5. 2018, Pezinok/SR,

M-ČR šprint, 19. 5. 2018, Tábor/ČR,

GPS 2018, 13.-15.7. 2018, Dedinky, Geravy/SR,

 

Bežecké limity 2018:

Muži/5 000/3 000 m dráha/alt. preteky:  A limit  – 15:25 min./9:00 min.(šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 15:55 min./9:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 16:25/9:30 (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

Ženy/3 000 m dráha/alt. preteky:            A limit –  10:45 min. (šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 11:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 11:50 min. (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

PoznámkaSplnenie limitov dáva predpoklad nominácie na MS v OB 2018 a ME v OB 2018 (limit A), splnenie limitu B a C - zvýhodnenie pri nákladoch na vrcholných podujatiach resp. na akciách RV v roku 2018, termín plnenia-viď príslušné Nominačné kritériá pre vrcholné podujatia v OB 2018.

Plnenie limitov: limit A: L. Kovalančíková, 10:31.34(hala)/3km/18.2.18 Bratislava, K. Lamiová, 10:50/20.6.18 Košice, T. Mušinský 9:00/3km/9.5.18 Košice; bez limitu: K. Krajčíková 13:05/3km/9.5.18 Košice

Nominačné kritériá pre vrcholné podujatia v OB 2018:

ME v OB, 5.-16.5.2018, Bellinzona/Švajčiarsko:

-max. 3x M,

-podmienka: účasť na nominačných/sledovaných pretekoch v ČR/Luhačovice(LCE), 21.-22.4.2018**,  

-middle(víťaz middle zo SR na pretekoch v ČR/LCE 21.-22.4. ** má právo štartu na ME v disc. middle), plus sledovaný pre middle 7.4.(cesom middle) a 14.4.(middle na Postás kupa)

-long(2 miesta pre SR na ME-beží sa priamo finále longu ME, víťaz longu na pretekoch v ČR 21.-22.4.** zo SR má právo štartu na ME v longu, 2. pre long zo SR nominuje real. tím),

-šprint-pre účasť/štart na ME v šprinte(kvalifikácia) je potrebné splniť bežecký limit A do 23.4.2018,

-štafety - bez účasti SR v tejto disciplíne na ME 2018,

-šprintové štafety - bez účasti SR v tejto disciplíne na ME 2018,

-licencie IOF, štartovné a akred. hradí SZOŠ, ostatné náklady na ťarchu klubov pretekárov, po dosiahnutí umiestnenia v jednotlivcoch do 25. m. vo finále disc. na ME/100% refundácia nákladov, postup do finále 50%(middle, šprint), 

Návrh nominácie na ME v OB vo Švajčiarsku (na základe výsledkov nominačných pretekov 21.-22.4.2018 a nom. kritérií): kat. W - nikto, kat. M - Michal Krajčík (ATU Košice) - middle, long, Ondrej Piják (KOBRA Bratislava) long

 

MS v OB, 4.-11.8.2018, Sigulda/Lotyšsko (3.6.2018 prihl.krajiny, 24.7.2018 menovité prihlášky):

-max. 3-4x M, 0-1x W, 1x vedúci

-podmienka: účasť na nominačných/sledovaných pretekoch pre ME, 21.-22.4.2018**, LCE(informácie na týchto nom. pretekoch budú zaslané v predstihu, ubyt. bude zabezpečené), spoločne s výberom ČR,  

-middle(1 miesto W/M pre SR na MS): middle "LCE"/21.4.*; dôležité preteky: MSr na strednej trati/middle 2.6.; bežecký limit C/3km/5km do 3.6.2018, [v prípade štartu na ME bude braný v úvahu aj dosiahnutý výsledok na tejto trati],

-long(1 miesto W/M pre SR na MS): long "LCE"/22.4.**; dôležité: ME long (ak bude štart na ME v longu), bežecký limit C/5 km do 3.6.2018, prípadne limit C na 3km do 3.6.2018 (aj z dôvodu ďalšej prípravy počas júla už pre nominovaných na MS),

-šprint/šprint. štafeta(2xW,2xM)-pre účasť/štart na MS v šprinte(kvalifikácia, max. pre SR je kvóta 3xW/3xM): 1.) MSr v šprinte Šamorín, 16.6.2018;  2.) splnenie bežeckého limitu A/3 km do 20.7.2018,

-štafety lesné, v prípade účasti v M lesnej štafete rozhodne o 3. členovi v štafete realizačný tím podľa aktuálnej situácie, predpoklad je, že budú štartovať v ind. disciplínach aspoň 2-3 pretekári; SR predbežne neplánuje obsadiť kategóriu W/lesná štafeta,

-lic. IOF, štartovné a akred. hradí SZOŠ, ostatné náklady*** na ťarchu klubov pretekárov (príspevok 500€), po dosiahnutí umiestnenia v jednotlivcoch do 30. m. na MS/100% refundácia nákladov, postup do finále v šprinte 75%, štafeta do 12. m. 100%, do 15. m. 75%, do 18.m. 50%.

SP 4. kolo, 4.-7.10.2018, Praha/ČR (špeciálne pravidlá pre 4.kolo SP v Prahe), prihláška krajiny 4.8.2018, menovité prihl. 24.9.2018:

[snahou je dať možnosť štartu čo najširšiemu počtu kvalitných pretekárov z RV SR a prípadne nádejným juniorom z RV juniorov SR; program 4.k. SP v ČR má v programe novú disc. v OB knock-out šprint, 1x šprint, 1x middle, 1x šprint. štafeta]:

-max. 3-4x M, 1-2x W, max. 1-2x Off.

-budú sledované všetky významné majstrovské preteky(SR, ČR, zahraničie) počas roka 2018, na ktorých sa zúčastnia členovia RV dospelých, a najmä: MSr middle/stredná trať 2.6., middle preteky na ME, MS, medz. preteky až do dátumu 3.8.2018,

-splnenie bežeckého limitu aspoň B (3 alebo 5 km) do 10.9.2018 (keďže sa jedná prevažne o šprintové disciplíny a 1x middle, bežecká kapacita je veľmi dôležitá!), splnenie bežeckého limitu C je iba podmienkou pre zaradenie do RV dospelých/2018,

-lic. IOF, štartovné+akreditácia+licencia IOF hradí SZOŠ; spoluúčasť pretekárov na časti nákladov (cestovné + stravovanie)***,

Pozn.: Súčasťou nominácie je predpoklad umiestnenia na vrcholnom podujatí v OB/2018 v prvej polovici výsledkovej listiny. Konečné rozhodnutie o počtoch nominovaných pretekárov na vrcholné podujatia (ME, MS, SP v OB 2018) je v kompetencii realizačného tímu RV dospelých v OB. Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (platí pre prípad štartu najmä pre disciplínu šprint, splnenie limitov B a C by mali byť predpokladom zaradenia do RV dospelých v OB (bežecká kapacita je len jedna zo súčastí komplexného výkonu v súčasnom vrcholovom OB). 

** - presné informácie, prihlášky atď. k "spoločným" pretekom výberu ČR a SR budú v dostatočnom predstihu zaslané všetkým členom RV dospelých, ako aj dátum/program jednotlivých disciplín middle/long

*** - viď Zápisnica č. 1/2018 z 5.2.2018 z Predsedníctva SZOŠ, bod č. 2 

Podmienky účasti na AMS v OB 2018 vo Fínsku - Kuusamo:

Termín: 14.-22. 07. 2018

Prihlášky krajiny: 17. 01. 2018,

Prihláška počtov: 17. 04. 2018,

Prihláška menovitá: 17. 06. 2018,

Účasť: 4M+3W+3RT,

Výber (širší):        muži:

Tomáš Mušinský (ATU)

 

Martin Šmelík (ATU)

 

Martin Jonáš (BBA)

 

Matej Mulller (VBA)

 

Šimon Mižúr (FBA)

 

David Ugray (ATU)

 

Stanislav Franko (KYS)

 

Martin Klabouch (VZA)

 

Matej Hraboš (HBB)

 

 

                            ženy:

Barbora Pijáková (SPE)

 

Antónia Šofránková (ATU)

 

Andrea Papugová (ATU)

 

Lucia Kovalančíková (HBB)

 

Ela Sedíleková (HBB)

 

Dominika Franková (KYS)

 

Martina Papugová (ATU)

Nominačné preteky: 15. 04. 2018 - Szabadszállás (HUN)   klasika
  05. 05. 2018 - Šenkvice  šprint
  02. 06. 2018 - Lemešany stredná trať (AMSR v OB)
     
  Na základe absolvovaných troch pretekov nominuje realizačný tím a po preukázaní výkonnosti na ostatných pretekoch v OB (do počtov uvedených v účasti).

Vypracoval: Ján Mižúr, vedúci RT akademikov.

Bratislava 11. 12. 2017

 

Svetové podujatia v orientačnom behu 2018 (zoradené podľa priority RV v OB):

Ďalšie významné podujatia v OB 2018:

 

Spracovali: Jozef Wallner, Jozef Pollák 

Materiál vo formáte PDF (Plán akcií RV dospelých v OB 2018)

________________________________________________________________

Vyhodnotenie činnosti reprezentačného výberu dospelých v OB 2017 (.pdf)