runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Informácia o Projektovej komisii SZOŠ

  • Vytvoril: Ida Herna
  • Dátum: 12.03.2021 08:39:22

Vážení športoví priatelia,

podobne ako vás Robo Miček informoval o vzniku novej Komisie rozvoja, dovoľte, aby som Vám aj ja predstavila novovzniknutú Projektovú komisiu (ďalej iba PK). PK bola založená z podnetu Rada Jonáša v súlade s prijatou Stratégiou rozvoja OB a schválená bola Predsedníctvom  SZOŠ 20.1.2021. Vedie ju Ida Herná, ďalšími členkami sú Judita  Sádecká a Vlasta Kostercová, príležitostne aj Veronika Váchová.  Hlavným zmyslom, náplňou komisie je vyhľadávať  nové možnosti - zdroje financovania prostredníctvom projektov, grantov, fondov, ap.  Primárne však vyhľadáva projekty prínosné pre SZOŠ a tieto projekty bude aj manažovať.  (Takým je aj už dávnejšie pripravený  projekt Areálu stálych kontrol pod vedením Veroniky Váchovej a ktorý už čaká len na vhodnú výzvu financovania). Grantové programy alebo aj iné príležitosti financovania,  ktoré  nebudú vhodné  pre SZOŠ, bude komisia zverejňovať na svojej stránke, aby ich mohli kluby využiť sami.  https://www.orienteering.sk/page/projektova-komisia

A práve teraz dávame do pozornosti Grantový program Športuj aj Ty!, ktorý zverejnila Nadácie SPP. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, rozvoj rekreačného a výkonnostného športu, alebo na podporu športových podujatí, prípadne  športových táborov a sústredení.

Viac sa dozviete tu:

Podmienky GP Sportuj aj Ty!_2021_FINAL.pdf

                                                                                                                                     Ida  Herna

comments powered by Disqus