runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Konferencia SZOŠ 2021

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 11.06.2021 11:05:58

Dňa 11. 06. 2021 (piatok o 19:00 hod.) sa uskutoční  Konferencia SZOŠ.

Táto konferencia sa uskutoční online formou prostredníctvom Google Meet.

Pozvánka

Prehľad počtu delegátov aktualizovaný  20.05. 2021

Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ k 11.6.2021

Tlačivo nahlásenia Delegáta Konferencie SZOŠ

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ

Dokumenty ku konferencii:

Výročná správa SZOŠ za rok 2020

Účtovná závierka SZOŠ k 31.12.2020

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2020

Nový návrh rozpočtu na rok 2021

Majetok SZOŠ 2020

Správa kontrolóra SZOŠ - 2020

Zápisnica z Konferencie SZOŠ

Uznesenie z Konferencie SZOŠ

 

comments powered by Disqus