runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Konferencia SZOŠ 2023

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 16.03.2023 21:06:02

Dňa 16.4. 2023 (nedeľa o 17:30 hod.) sa uskutoční Konferencia SZOŠ.

Táto konferencia sa uskutoční online formou cez Google Meet 

Pozvánka

Prehľad počtu delegátov aktualizovaný  16.04. 2023

Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ k 14.04.2023

Tlačivo nahlásenia Delegáta Konferencie SZOŠ

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ

Dokumenty ku konferencii:

Výročná správa SZOŠ za rok 2022

Účtovná závierka SZOŠ k 31.12.2022

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2022

Majetok SZOŠ k 31.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

Oznam o vystúpení RC&P Team Bratislava

Žiadosť Move&Think o kolektívne členstvo v SZOŠ

Správa kontrolóra SZOŠ

Prezenčná listina z Konferencie SZOŠ 16.04.2023

Zápisnica z Konferencie SZOŠ 16.04.2023

comments powered by Disqus