runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Konferencia SZOŠ

  • Vytvoril: M. Mazúr
  • Dátum: 05.12.2017 00:37:12

Konferencia SZOŠ 2017
Dňa 10. 12. 2017 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, uskutoční so začiatkom o 09:30  Konferencia SZOŠ

Pozvánka,  Prehľad počtu Delegátov aktualizovaný  30.10. 2017.
Konferencii predchádzajú tieto akcie:
sobota 09. 12. 2017
14,00 - 17,00 – rozšírené zasadnutie Komisie mládeže SZOŠ
17,00 - 18, 00 - večera 
18,00 - 22,00 - zasadnutie Komisie vrcholového športu SZOŠ

Materiály ku konferencii:

Správa o činnosti SZOŠ 2017,

Správa sekcie OB SZOŠ za rok 2017,

Správa sekcie PO SZOŠ 2017,

Správa o činnosti sekcie OC SZOŠ 2017,

Správa o činnosti sekcie LOB SZOŠ 2017,

Sprava o činnosti Marketingovej komisie  SZOŠ 2017,

Správa o činnosti Mapovej komisie SZOŠ 2017,

Správa o činnosti Komisie mládeže SZOŠ 2017,

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SZOŠ 2017,

Správa Revíznej komisie SZOŠ 2017,

Hospodárenie SZOŠ k 30.11.2017,

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2017,

Kalendár pretekov v OB na rok 2018, aktualizovaný k 5.12.2017

Kalendár pretekov LOB na rok 2018.

Úprava stanov SZOŠ:

V článku III., bod 3, sa doplní písmeno p) „zabezpečuje vzdelávanie učiteľov".

 

Uznesenie Konferencie SZOŠ 2017

Zápis z Konferencie SZOŠ 2017

 

 

comments powered by Disqus