runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Mimoriadna konferencia SZOŠ

  • Vytvoril: M. Mazúr
  • Dátum: 08.06.2018 20:34:00

Mimoriadna konferencia SZOŠ 2018

Predsedníctvo SZOŠ zvoláva Mimoriadnu konferenciu SZOŠ, ktorá sa uskutoční dňa 16. 6. 2018 (sobota) v centre pretekov Majstrovstiev Slovenska v OB v šprinte s predpokladaným začiatkom o 18:30 hod. (po vyhlásení výsledkov). 

Táto konferencia sa zvoláva za účelom schválenia Auditu výročnej správy SZOŠ za rok 2017, ktorý vyplýva zo zákona č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pozvánka,  

Prehľad počtu Delegátov aktualizovaný 15.06. 2018,

Nahlásenie delegátov mimoriadnej konferencie SZOŠ, 

Splnomocnenie zastupovania na konferencii.

Materiály ku konferencii:

Správa audítora z overenia riadnej účtovnej závierky SZOŠ za rok končiaci 31.12. 2017,

Oznam o vystúpení Akademika TU Košice, klubu OB za SZOŠ a Žiadosť Klubu orientačného behu ATU Košice o registráciu v SZOŠ.

Zrušenie registrácie Akademik TU Košice v SZOŠ.

comments powered by Disqus