runner cyclist skio

Preteky LOB Skalka 2019

  • Vytvoril: EBB
  • Dátum: 24.11.2018 20:42:17

Termín konania pretekov v LOB pre rok 2019 v Skalke pri Kremnici je 16.2. - 17.2.2019. Tento termín je pevne stanovený a organizátor už zabezpečil potrebné zázemie. Potenciálni záujemcovia si tak už vopred môžu plánovať najmä ubytovanie, keďže sa jedná o termín na začiatku prázdnin a ubytovacie kapacity v okolí môžu byť rýchlo obsadené.

comments powered by Disqus