runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Oznam Mapovej komisie SZOŠ

  • Vytvoril: R. Jonáš
  • Dátum: 06.02.2018 18:44:20

Mapová komisia oznamuje všetkým klubom usmernenie vo veci tvorby máp pre orientačné športy. V roku 2017 bola vydaná nová norma pre tvorbu máp pre orientačné športy International Standard for Orienteering Maps tzv. ISOM 2017, ktorá prináša niektoré zmeny do tvorby orienťáckych máp. 

Norma je zverejnená v anglickom jazyku tu:

http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/

A v českom jazyku tu:

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf

V priebehu roka 2018 MK SZOŠ pripraví a vydá preklad novej normy v slovenskom jazyku. 

Na súťažiach na celoštátnej úrovni je v priebehu roka 2018 prípustné používať staršiu normu ISOM 2007, od roku 2019 iba novú normu ISOM 2017.

 

comments powered by Disqus