runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam Mapovej komisie SZOŠ

  • Vytvoril: D. Furucz
  • Dátum: 29.10.2020 18:16:16

Mapová Komisia SZOŠ vyzýva kluby, ktoré majú záujem o finančný príspevok na tvorbu mapy pre podporu rozvoja mládeže (školské mapy, lesné a mestské mapy pre tréning mládeže, a pod.), ktoré musia byť dokončené a zaslané spolu s vyúčtovaním najneskoršie do 10 decembra 2020, nech nahlásia svoj záujem do pondelka 9. novembra 2020 na adresu:

katarina@lamiova.sk

v štruktúre:

    obrys územia

    plocha

    lokalita (mesto)

    spôsob využitia mapy

    klub

    mapár

Vyhotovenie mapy si môžu urobiť kluby sami, s tým, že podpora zo strany SZOŠ je:

do 0,1 km2                                        20 EUR/mapu

0,1 - 0,2 km2                                     40 EUR/mapu

0,2 - 0,3 km2                                     60 EUR/mapu

0,3 - 0,4 km2                                     80 EUR/mapu

0,4 - 0,5 km2                                     100 EUR/mapu

0,5 - 0,6 km2                                     120 EUR/mapu

Nad 0,6 km2                                      200 EUR/km2

Aktualizácia malej mapy                20 EUR/mapu

Iné situácie                                       individuálna dohoda s MK SZOŠ  

MK SZOŠ sa pokúsi  v zvládnuteľnej miere zabezpečiť aj vytvorenie mapy v teréne a nakreslenie v elektronickej forme.

comments powered by Disqus