runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam o zrušení pretekov

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 20.03.2020 16:11:37

Oznam o zrušení pretekov

Vzhľadom na situáciu s vývinom Corona vírusu na Slovensku a v Európe, nie je reálne, aby v krátkej dobe prišlo k radikálnemu zlepšeniu zdravotných podmienok obyvateľstva, a tým aj k opätovnému povoleniu športových podujatí.

Preto predsedníctvo SZOŠ na základe odporúčania sekcie OB ruší všetky preteky OB na oblastnej aj celoštátnej úrovni, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríl 2020.

Na základe rozhodnutia krízového štábu, resp. Vlády SR, ktorá s určitosťou zaujme stanovisko k ďalšiemu riešeniu krízy s Corona vírusom, Predsedníctvo SZOŠ na základe ďalšieho odporúčania sekcie OB v priebehu apríla zaujme ďalšie stanovisko ku konaniu športových súťaží v OB na Slovensku v mesiaci máj, resp. jún 2020.

K prípadným presunom termínov zaujme sekcia OB stanovisko začiatkom apríla 2020 na základe komunikácie s dotknutými klubmi vo veci prípadného presunu termínu ich podujatí na celoštátnej úrovni na leto resp. jeseň 2020.

Milan Petrinec - člen predsedníctva SZOŠ a predseda sekcie OB

comments powered by Disqus