runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam sekcie OB

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 22.04.2020 10:01:50

Oznam sekcie OB.

Na základe aktuálnych informácií vydaných krízovým štábom SR ohľadne opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID19 sú zverejnené 4 fázy uvoľňovania opatrení. Od dnes 22.4. v rámci 1. fázy môžu sa rozbehnúť športové nesúťažné aktivity bezkontaktatných športov, medzi ktorými patria aj orientačné športy, avšak bez využitia šatní a sociálnych zariadení a všeobecných podmienok odstupov medzi ľuďmi. Pri pohybe v lese nie je potrebné nosiť rúško, iba za predpokladu, že sa blížime ku skupine ľudí bližších ako 20m.

Nakoľko spustenie športových súťaží je navrhované až vo 4. fáze (pričom medzi jednotlivými fázami je obdobie min. 14 dní), je reálny predpoklad, že naše súťaže sa rozbehnú naplno v septembri t.r. na základe týchto informácií predsedníctvo SZOŠ na základe návrhu sekcie OB ruší všetky plánované súťaže v mesiaci jún 2020. Na prípadné nové informácie zo strany Krízového štábu a Vlády SR budeme obratom reagovať a poskytneme našim členom relevantné informácie.

comments powered by Disqus