runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam sekcie OB ohľadom výpočtu rankingu za sezónu 2021

  • Vytvoril: Michal Krajčík
  • Dátum: 21.10.2021 09:40:03

Na základe podnetu zo strany pretekárov a po dôkladnom zvážení SOB rozhodla, že za sezónu 2021 sa z dôvodu nižšieho počtu usporiadaných pretekov kvôli obmedzeniam z titulu COVID-19  do výpočtu poradia v SRJ použije vo všetkých kategóriách 6 najlepších bodových hodnôt. Pri tomto rozhodnutí bol zohľadnený pomer hodnotených pretekov k celkovému počtu usporiadaných pretekov zaradených do SRJ tak, ako bol stanovený vo Vykonávacích predpisov k súťažiam v OB pre rok 2021, ako aj fakt, že pri nízkom počte pretekov sú znevýhodnení usporiadatelia pretekov zaradených do SRJ.

 

M. Krajčík, člen SOB

comments powered by Disqus