runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam sekcie OB

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 11.06.2020 10:15:23

Oznam sekcie OB

Sekcia OB oznamuje, že dnešným dňom 11.6.2020 je možné usporadúvať športové súťaže s max. počtom účastníkov 500 ľudí. V tomto počte je zahrnutý aj personál organizátorov.

Zároveň upozorňujeme, že s účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb. 

Nakoľko celoslovenské a majstrovské preteky sú plánované až od konca augusta 2020, keď budú platiť nové pravidlá s účastníkmi až do 1000 ľudí, situácia v našom športe sa plne otvorila súťažným aktivitám na všetkých územných úrovniach. Napriek uvoľnením pravidlám sekcia OB odporúča dodržiavať aspoň minimálne hygienické pravidlá, nezdržiavať sa na zhromaždisku vo veľkých skupinách, štartový interval dávať na max. možnú mieru a na zhromaždisku mať k dispozícii dezinfekčný roztok

Športu zdar a orientačnému behu zvlášť!

comments powered by Disqus