runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam sekcie OB

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 01.10.2020 10:09:11

Oznam sekcie OB:

Na základe zverejneného rozhodnutia Vlády SR sme vstúpili od 1.10.2020 do núdzového stavu v súvislosti s hygienickými opatreniami v boji proti COVID-19. Pre nás, ako športovcov to znamená:

  • zákaz usporiadania súťaží, kde je viac ako 50 účastníkov (včítane rozhodcov a usporiadateľov)
  • na základe konzultácie so štátnym tajomníkom pre šport p. Husárom, nezakazuje sa organizovať podujatia do 50 účastníkov
  • rozdelenie pretekov pri viac účastníkov ako 50 do viacerých časových blokov v rámci jedného dňa je neprípustné
  • viac ako 50 účastníkov je možné iba za podmienky preukázania sa negatívnym testom nie starším ako 12 hodín všetkých účastníkov s podmienkou nahlásenia takéhoto podujatia Úradu regionálneho zdravotníctva 48 hodín pred podujatím
  • tréningová činnosť a merané tréningu nie sú zakázané
  • hygiena na pretekoch musí byť zabezpečená podľa špecifikácie v publikovanom návrhu opatrení (viď. nižšie)
  • - tieto opatrenia platia do 15. novembra 2020!!!

Na základe týchto skutočností sa rušia M SR na strednej trati a štafiet (ŠK Sandberg) a M SR na dlhú trať a SRJ (RBK Ružomberok)!

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR k súvislosti s COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-platne-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

V prípade nových skutočností, ktoré by nastali pred 15.novembrom 2020 vás budeme včas informovať.

Milan Petrinec – predseda sekcie OB

comments powered by Disqus