runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznam Sekcie OB

  • Vytvoril: Rado Jonáš
  • Dátum: 13.10.2021 10:20:40

Vážení športoví priatelia,

od októbra 2021 pracuje Sekcia OB v novom zložení. V rámci sekcie boli jednotlivé zodpovednosti rozdelené nasledovne: 

Radoslav Jonáš: vedenie SOB, reprezentácia OB

Michal Krajčík: tvorba kalendára, reprezentácia OB

Veronika Vachová: pripomienkovanie a schvaľovanie propozícií pretekov 

Martin Jonáš: konsolidácia Pravidiel OB a Súťažného poriadku, vykonávacie predpisy

Pre účely komunikácie sme zriadili novú adresu, ktorú prosím používajte na zasielanie akejkoľvek informácie/podnetu pre Sekciu OB, vrátane návrhov propozícií pretekov na celoslovenskej úrovni (SRJ a MSR), ako aj akúkoľvek ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa agendy Sekcie OB:

sekciaob@orienteering.sk

Vzhľadom na ambíciu sekcie sprehľadniť Pravidlá OB a Súťažný poriadok, ako aj nutnosť reagovať na vývoj OB vo svete a na podnety z praxe by sme chceli vyzvať všetkých zainteresovaných na posielanie podnetov na skvalitnenie týchto predpisov na novú adresu sekcie. Po vypracovaní prvotného návrhu  upravených predpisov ich predložíme na celozväzovú diskusiu. 

 

Rado Jonáš

predseda Sekcie OB

comments powered by Disqus