runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oznámenie o zrušení pretekov v máji 2020

  • Vytvoril: Milan Petrinec
  • Dátum: 09.04.2020 18:03:20

Oznámenie o zrušení pretekov v máji 2020:

Aktuálna situácia s vývinom Corona vírusu na Slovensku a v Európe ukazuje, že stále neprichádza k radikálnemu zlepšeniu zdravotných podmienok obyvateľstva, a tým aj k opätovnému povoleniu športových podujatí. Trend kulminovania podľa odborníkov sa nedá jednoznačne predpokladať a nie je vylúčené, že dosah obmedzení sa dotkne aj jesenných súťaží.

Preto predsedníctvo SZOŠ na základe odporúčania sekcie OB ruší všetky rebríčkové a majstrovské preteky OB, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci máj 2020. Oblastné preteky plánované na mesiac jún sa uskutočnia len v prípade uvoľnenia obmedzení vládou SR.

Pristupujeme k rušeniu a presunom pretekom postupne, nakoľko stále je šanca, že príde k postupnému uvoľňovaniu obmedzení nielen v bežnom živote a práci, ale aj v aktívnom športovaní.

Milan Petrinec

člen predsedníctva SZOŠ a predseda sekcie OB

comments powered by Disqus