runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Rozhodnutie SZOŠ o udelení kvalifikácie TRÉNER – I. kvalifikačný stupeň (T1)

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 31.05.2024 18:34:43

Z dôvodu zabezpečenia trénerských aktivít v rámci SZOŠ a v súlade so Smernicou SZOŠ Riadenie trénerov a inštruktorov v Slovenskom zväze orientačných športov (SZOŠ) rozhodol Predseda SZOŠ o udelení kvalifikácie TRÉNER – I. kvalifikačný stupeň (T1) pre absolventov špecializovaného štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici v rokoch 2018 až 2022. Dňom 30.5.2024 sa udeľuje kvalifikácia TRÉNER – I. kvalifikačný stupeň (T1)  členom SZOŠ uvedeným v priloženom dokumente. Osvedčenia o udelení kvalifikácie budú uvedeným členom SZOŠ odovzdané/doručené v priebehu mesiaca júm 2024. (PDF)

comments powered by Disqus