runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Vykonávacie predpisy OB na rok 2018

  • Vytvoril: M. Petrinec
  • Dátum: 08.02.2018 16:46:28

Sekcia OB vydáva doplnené a opravené dokumenty

Vykonávacie predpisy k súťažiam v orientačnom behu SZOŠ na rok 2018.

Súťažný poriadok k súťažiam v orientačnom behu (OB) v rámci SZOŠ platný od 1. 2. 2018.

Stručný prehľad zmien:

  • Kysak zamenil poradie pretekov, najprv jednotlivci, potom štafety.
  • ATU Košice spresnili etapy na Karst Cup, nakoľko sa týkajú rankingu.
  • Omylom sa tam dostali navyše preteky 8.5 (čo je utorok).
  • V bode 3.4.1 v SP sa zmenilo názvoslovie veteránskych kategórií štafiet na 105, 135 a 165.
  • Do NOB sa pridala na základe podnetu aj kat. W65, aj keď je malý predpoklad, že budú 3 na štarte.
  • Vo VP bol na základe pripomienok zjednodušený  text v bode 4.10.9.
  • Do VP boli doplnené M SR na dlhej trati, ktoré sa uskutočnia v Prostějove.

comments powered by Disqus